Nederlandse vlaggen

De Nederlandse vlag koopt u bij Bos Vlaggen

Al ruim 35 jaar is Bos vlaggen een specialist op het gebied van vlaggen en masten. En als oer-hollands familiebedrijf, kunt u bij ons natuurlijk met een gerust hart uw Nederlandse vlag kopen. Onze vlaggen zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit en direct leverbaar uit voorraad. Onze vlaggen hebben de hoogste kleurechtheid en hebben een lange levensduur.

Wilt u een Nederlandse vlag bij een vlaggenmast kopen? Of meer weten over de Nederlandse vlag voor u deze aanschaft? Lees meer voor maatadvies en voor alle informatie over de Nederlandse vlag. Wil u meer weten over het opvouwen van de Nederlandse vlag. wij besteden daar uitgebreid aandacht aan in ons blog artikel.

Of bestel hier onder direct uw Nederlandse vlag in de juiste maat. Eventueel samen met onze oranje wimpel of een stevige vlaggenstok.
Lees meer

Toont alle 3 resultaten


Vlaggenprotocol - Nederlandse vlaggen

Vlaggenprotocol – Nederlandse vlaggen

Artikelnummer en maatadvies

Art. Formaat (HxB) stok/mast
10-817 20 x 30 cm Bootvlag
10-819 30 x 45 cm Bootvlag
10-821 40 x 60 cm Bootvlag
10-823 50 x 75 cm Bootvlag
10-824 70 x 100 cm 1,50 m
10-827 100 x 150 cm 2,00 m
10-828 120 x 180 cm 5 m
10-829 150 x 225 cm 6 m
10-830 200 x 300 cm 7 of 8 m
10-831 225 x 350 cm 9 m
10-833 300 x 450 cm 10 m
10-834 300 x 500 cm 10 m
10-835 300 x 600 cm 12 m

Geschiedenis Nederlandse Vlag

Voordat u besluit om bij ons uw Nederlandse vlag te kopen, kunt u  hier alles lezen over de geschiedenis van onze nationale trots. De kleur van de bovenste baan van de Nederlandse vlag scheurt Nederland al eeuwen doormidden. Die was eerst oranje, maar is nu rood. De oranje wimpel boven de vlag is een compromis om de verbondenheid met het koninklijk huis, via de vlag te visualiseren. Hiermee is Nederland het enige land ter wereld dat zijn nationale vlag soms “verbouwt” (zie ook vlaggenprotocol)

De eerste vlag van de Lage Landen

De Nederlandse vlag op de Batavia. De vroegste voorbeelden van de driekleur stammen uit de 16e eeuw. De eerste versie die genoemd wordt is in 1572 een oranje-wit-blauwe vlag. Bij het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1579 werd dit dan ook de officiële Nederlandse vlag. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was de naam van de republiek die in 1581 ontstond tijdens de Tachtigjarige Oorlog op het grondgebied van wat nu ongeveer Nederland is. Deze kleine republiek verwierf in de 17e eeuw grote politieke, maar vooral economische macht en speelde een tijdlang een hoofdrol op het wereldtoneel, het oranje “Blanje Bleu” werd zo dus wereldberoemd. Het einde van de vlag valt samen met de inval van de Franse troepen in 1794.

Geuzenvlag
Als de geuzen enkele maanden na de inname van Den Briel Gouda binnentrekken, voeren ze “vendelen orangien, wit en blaauw” met zich mee. De kronieken geven niet aan hoe die vlaggen er precies uitzagen. Niemand is er nog in geslaagd een verklaring te geven voor de keuze van juist deze vlagkleuren. Oranje herinnert ongetwijfeld naar Willem van Oranje. Maar waar wit en blauw naar verwijzen? Wat er ook van wordt beweerd, het blijven gissingen. Voor de geschiedschrijving was het handig geweest als iemand vier eeuwen geleden een of ander geboortebewijs van de vlag had uitgeschreven.

Driebanige vlag

Nog tijdens de Tachtigjarige Oorlog komen er driebanige vlaggen in zwang. De Admiraliteit van Zeeland bestelt in 1587 enkele vlaggen “van de couleuren oraenge, blanche, bleu, in dry velden, om deselve vlaggen te gebruycken op schepen van oorloge”. Het oranje in de vlag verschiet snel naar rood, al blijft het raadselachtig waarom. Anti-Oranje gevoelens kunnen een oorzaak zijn, want het rood verdringt het oranje definitief rond 1650 als er geen stadhouder is. Maar zij houdt de ‘Prinsenvlag’ als bijnaam.

Politieke strijd om de vlag

Vlag blijft inzet van discussie. De kleur van de bovenste baan van de vlag wordt rond 1780 inzet van politieke strijd. De prinsgezinden zweren bij oranje-wit-blauw, de patriotten bij rood-wit-blauw. In 1787 besluiten de prinsgezinde Utrechtse Staten, die in Amersfoort vergaderen, menen dat de vlag bestaat uit “de gecombineerde couleuren van oranje, wit en blaauw, waarbij ‘s Lands vlag van ouden tijden af door geheel Europa bekend is geweest”. Als ruim een week later de rivaliserende patriottische Staten – in Utrecht – bijeen komen, verbieden die het oranje-wit-blauw, want die was “nimmer ‘s Lands of der Staten vlag”.

Einde aan het oranje in de vlag

Als de Fransen eind 1794 de Verlichting komen brengen, is er geen plaats meer voor de Oranjes en dus ook geen oranje. Twee weken voordat de Staten-Generaal in maart 1796 plaatsmaken voor de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek, besluiten die nog snel: “Dat voortaan en in het toekomende de Nationaale Vlag van deezen Staat zal zyn de gewoone en altoos in gebruik geweest zynde Bataafsche of zoogenaamde Hollandsche Vlag, bestaande in drie evenwydige en horizontaale Banden van gelyke breedte, en van welken de bovenste rood, de middenste wit, of ongekleurd, en de benedenste blauw gekleurd is”.

Driekleur wordt tricolore

Dezelfde vlag doet ook dienst als nationaal symbool van het Koninkrijk Holland dat in 1806 wordt geproclameerd. Napoleon dwingt in maart 1810 Holland diens in keizerrijk en wordt de driekleur ingewisseld voor de tricolore. Het toeval wil dat dezelfde kleuren heeft, maar in verticale banen. Als de Fransen in november 1813 worden verjaagd, wil Nederland weer zaken doen met de Oranjes. Op veel plaatsen worden efffen oranje vlaggen uitgestoken. Maar ook het horizontale rood-wit-blauw komt van zolder. De Amsterdamsche Courant van 24 november 1813 merkt in het feestgedruis iets merkwaardigs op: “De Hollandsche Vlag met Orange Cravatte versierd, [is] uit den Toren van hetzelfde Paleis uitgestoken.” Het is de geboorte van de huidige traditie, om met de wimpel (strik) loyaliteit met het Oranjehuis te tonen.

Wéér een verandering in de vlag?

Koning Willem I laat de vlag zoals hij haar aantrof: rood, wit en blauw. Zeer tot verdriet van de oranjeklanten, die het liefst de Prinsenvlag terugzien, waarmee vanaf dan het oranje-wit-blauwe doek wordt bedoeld. Zij graven in de rond 1865 de strijdbijl weer op, als een halve eeuw hernieuwde onafhankelijkheid wordt herdacht. Nadat de strijd aanvankelijk luwt, is het de Haagse correspondent C.K. Elout van het Algemeen Handelsblad die in 1923 – Wilhelmina is dan 25 jaar koningin – het vuurtje weer aanjaagt met pleidooien voor herinvoering van het ‘Oranje, blanje, bleu’. “Hoe men komen moet tot vlagverandering? Wel, doordien zóóveel burgers ervóór verklaren, dat de Regering het initiatief tot de verandering kan nemen.”, stelt Elout voor.
Vlag blijft verdelen…
Nederland raakt in de crisisjaren meer en meer verdeeld over een symbool dat juist bedoeld is als symbool van eenheid. Voorstanders van de herinvoering van het oranje zijn in alle politieke richtingen en zuilen te vinden, evenals de voorvechters van het rood. Alleen de NSB schaart zich als één blok achter de Prinsenvlag. Zuid-Afrika bedankt in mei 1928 Jan van Riebeeck voor het bij Kaap de Goede Hoop aan land gaan met de invoering van het oranje-blanje-bleu.

De vlag is rood, wit, blauw. Punt uit.

Minister-president Colijn is het in februari 1937 zat. Hij vraagt koningin Wilhelmina een Koninklijk besluit te tekenen waarin wordt vastgelegd: “De kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw”. Tijdens haar wintersportvakantie in Oostenrijk zet zij haar handtekening. Het is de vooraankondiging van een Vlaggenwet, die het kabinet-Colijn drie maanden later bij de Kamer indient. Daarin wordt onder meer de vorm van de nationale driekleur vastgelegd: “De vlag heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als drie tot twee.” Tot een behandeling van het wetsvoorstel zal het nooit komen, maar de huidige vlaggen zijn allemaal in deze verhoudingen.

Zie onze montage video van de vlag hieronder :

Veelgestelde vragen

 1. Dat is een vraag die vaak gesteld wordt, onderstaand een lijst van de belangrijkste vaste vlagdata in Nederland.

  Datum Naam Uitgebreid of beperkt vlaggen* Wimpel?
  31 januari Verjaardag prinsen Beatrix Beperkt Ja
  27 april Koningsdag Uitgebreid Nee
  4 mei Dodenherdenking Uitgebreid Nee, vlag halfstok van 18:00 tot zonsondergang
  5 mei Bevrijdingsdag Uitgebreid Nee
  17 mei Verjaardag Koningin Maxima Beperkt Ja
  Laatste zaterdag in juni Veteranen dag Uitgebreid Nee
  15 augustus Formeel einde Tweede Wereldoorlog Uitgebreid Nee
  3e dinsdag in september Prinsjesdag Uitgebreid Nee
  7 december Verjaardag prinses Catharina-Amalia Uitgebreid Ja
  15 december Koninkrijksdag Beperkt Nee

  *Uitgebreid vlaggen houdt in dat er vanaf alle gebouwen van de Rijksoverheid wordt gevlagd. Bij beperkt vlaggen wordt de vlag alleen uitgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet van de Koning en de Hoge Raad der Nederlanden.

  Vlaggen op zondagen of christelijke feestdagen

  Wat nu als de datum hierboven op een zondag of op een christelijke feestdag valt? Dan wordt het meestal een dag later gevierd en mag dus ook een dag later de vlag uit. Een uitzondering hierop is Koningsdag, wanneer Koningsdag op een zondag valt wordt het op een zaterdag gevierd.

  Vlaggen bij bijzondere gebeurtenissen

  Bij bijzondere gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis kan er een uitzondering gemaakt worden en een speciale vlaginstructie worden afgekondigd. Dit is vaak het geval bij geboorte, huwelijk of overlijden. Daarnaast kan de minister-president een speciale vlaginstructie afkondigen bij bijzondere gelegenheden zoals het herdenken van een (inter)nationale tragedie.

 2. Bij het opvouwen dient u onze nationale driekleur langs de banen in drieën te vouwen, zodanig dat de witte baan tussen de rode en de blauwe in komt te liggen. Daarna moet de vlag haaks op de vorige vouwen dubbelgevouwen worden, waarbij het blauw aan de buitenkant komt. Ten slotte herhaalt u dit nog een keer. Zie ons artikel over het
  opvouwen van de vlag..